Platby

Přijímáme veškeré běžně používané platební karty a stravovací kupony včetně elektronických stravenek Benefit Plus.